n' | Escola de Pensament Critic

Entrevista | Blog de L’escola de Pensament Critic | 07.11.2015

(…)La nostra ciutat ideal implica un urbanisme intensiu, que optimitzi el cost energètic, consumeixi menys territori i procuri una base de sostenibilitat econòmica, social, ambiental i cultural. Una ciutat compacta que faciliti el contacte, l’intercanvi i la comunicació com a fonaments de la ciutat i facilitadors de la relació entre els elements del sistema urbà. Un espai dens, complex i divers que sigui el suport i el marc per l’intercanvi de les relacions socials dels seus habitants.

Leer más

Volver a la página de inicio

Publica un comentario